Om os

Fanø Soft leverer hardware, software og knowhow til brugere med specielle behov for kommunikationsudstyr.

Vi leverer såvel simple som komplekse løsninger - alt med udspring i IT. Fanø Soft er forhandler af TobiiDynavox produkter, der omfatter såvel øjenstyring som touch enheder. TobiiDynavox er verdensledende inden for øjenstyring. Vi forhandler ligeledes REHAdapt monteringsudstyr, da monteringen jo er en meget væsentlig funktion. Herudover en lang række hard- og softwareprodukter. Fanø Soft leverer også konsulentydelser i disse sager og har samarbejde med mange kommuner. 

Fanø Soft har leveret disse ydelser og produkter siden 1986 og har således stor erfaring inden for området. For så vidt angår øjenstyring blev det første anlæg leveret i 1998.