MitID Eyegaze

MitID Eyegaze - øjenstyrings adgang til MitID

MitID Eyegaze er en fysisk enhed, der gør det muligt for øjenstyringsbrugere at genere en 6 cifret kode for adgang med MitID til de websteder, hvor MitID anvendes som adgang. 

Systemet bygger på MitID kodeoplæser, som kan bestilles på nettet eller via kommunens borgerservice. Brugere af MitID Eyegaze skal selv anskaffe MitID kodeoplæser og aktivere denne. 

MitID kodeoplæseren placeres i et kabinet, der indeholder den nødvendige elektronik mv. til at styre MitID kodeoplæser. Endelig installeres en specialudviklet App, der, med øjenstyring, kan aktivere MitID Eyegaze. 

Såfremt det accepteres af myndighederne, at hjælpere må være brugerens ‘hænder’, såfremt brugeren selv genererer den 6 cifrede kode, er det ret enkelt. 

Det er også muligt for en bruger, at betjene MitID Eyegaze med ‘egne øjne’. Dette kræver kendskab og rutine i brug af TD Control og TD Browse (for TobiiDynavox øjenstyring). 

 


 
 

preload spinner